روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

کلمات کلیدی

عنوان ندارد

جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳ ب.ظ

شب تا صبح

تا صبح نه ! تا همین حالا

حتی لحظه ای روی هم نگذاشته ام پلک هایم را

در اوج بیداری فقط و فقط فکر کردم

فکر کردم و بعد عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین اتفاق ممکن افتاد

یک وقت هایی میدانی چه بر سرت آمده

اما باور نمیکنی اتفاق را

و بعد یک شب

در اوج بیداری به همه چیز پی میبری

شوکه میشوی

و بعد فقط میخندی

دور از تمام دغدغه ها فقط میخندی

خوشحالم و کمی شگفت زده

و در انتظار روزهایی که ببینم سرنوشت چه چیزهای عجیب دیگری را برایم رقم خواهم زد

این روزها همه چیز خوب است

خدا را شکر 

.

.

.


  • ۹۷/۰۶/۲۳
  • درویش ..