روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

کلمات کلیدی

درست ده سال و چند روز پیش !

جمعه, ۹ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۲۹ ب.ظ
باید درست در غروب امروز ، زیر تخت ، لای کتاب ها ، سررسید قدیمی ام را پیدا کنم
روزنوشت های مرداد سال 87 !
شاید کسی باور نکند اما اگر دست خط و سررسید را نمیشناختم هرگز نمیتوانستم بفهمم من آنها را آنجا لای کاغذ ها ثبت کرده ام !
چقدر عوض شده ام !
چقدر عوض شده اند !
چقدر تغییر کرده افکارم
باورهایم
اهدافم
احساساتم نیز !
دردناک بودن یعنی همین تغییرها
آن هم 360 درجه ...
نمیدانم کوچک بودن افتضاح است یا بزرگ شدن !
فقط میدانم تحت هیچ شرایطی
دلم برای آن روزها
تنگ نخواهد شد 
نخواهد شد
نخواهد شد
.
.
.

  • ۹۷/۰۶/۰۹
  • درویش ..