روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

کلمات کلیدی

چیزی شبیه یک نور ...

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۸:۱۸ ب.ظ

کاری را شروع کرده بودم

نه که جدید بوده باشد نه 

یک کاری که باید در گذشته ای دور انجام میشد اما به دلایل بسیاری نشد !

از یازده ماه و بیست روز پیش استارت کار را زدم

و به طور خوشبینانه ای قرار شده بود سال 1403 تمام شود !

و از جنبه ی بدبینانه ی ماجرا 1410 !

هر روز سال ها ماه ها روزها را دقیق محاسبه میکردم 

گاهی ناامید از ادامه ی راه

گاهی ناتوان

و گاهی ...

امروز اما خبر بی نظیری به گوشم رسید

تا هفت ماه دیگر همه چیز تمام خواهد شد

خبر جدید شبیه معجزه است

چون نوری در عمق یک فاجعه ی تاریک !

امروز همین مرا بس

که از ته دل

خوشحالم

و امیدوار

و صبور

.

.

.


  • ۹۷/۰۶/۰۵
  • درویش ..