روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

کلمات کلیدی

عنوانی ندارم برایش ..

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ق.ظ

روزها می گذرند

خوب یا بد

روی خط تکرار

یا هر جور دیگری

میگذرند و میگذرند

و یک روز

وقتی تو گمان میکنی

همه چیز تمام شده

میبینی نه !

همه ی آن چیز هایی که تو به دنبال گم کردن شان بودی

یکهو پیدایت کرده اند

و سبز شده اند مقابل لحظاتت

امروز بعد از چند سال 

سبز شدند

بختک شدند و افتادند به جانم ...

میدانی 

دلم پنهان شدن میخواهد

در گوشه ای کم نور از ذهن شلوغم

در گوشه ای دور

جایی که

فقط تو پیدایم کنی

والسلام 

.

.

.


  • ۹۷/۰۶/۰۳
  • درویش ..