روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

شوم ...

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۶:۳۰ ب.ظ

یک روزهایی اول همان طلوع 

تا غروب که هیچ ، تا دقیقه های آخرش بد است

بد به معنای واقعیِ کلمه

امروز

از صبح تا همین حالا

بد شانسی پشت بد شانسی !

اتفاق بد پشت سر هم ...

 حالا بماند که در میان این روز شوم و بد بیاری هایش یک نیمه اتفاق عالی نیز رخ داد اما چه کنم که نیمه ی خالیِ لیوان آنقدر بزرگ به چشم می آید که خوبی هایش را محو کرده !

امروز را

دیروز را حتی

باید پاک کرد از تقویم روزها 

.

.

.

خدای خوب روزهای سخت

میدانم که میدانی اتفاق هایی بسیار بد در شرف وقوع است

و میدانی جانا 

که نه من

نه او

نه اوی سوم و چهارم توان از سر گذراندن آن بلا را نداریم

به بزرگی خودت

و مهربانی های بینهایتت

به خیر بگذران

به امید خودت و مصلحت هایت

دوستت دارم

دوستم داشته باش

  • ۹۶/۱۱/۱۶
  • درویش ..