روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

دو دو تا ؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۰۴ ق.ظ

میدانی خدا

به غمگین ترین حالت ممکن امشب نگران شده ام

نه که نگرانی هایم صرفا امشب شروع شده باشند

نه نه

چند روزی میشود

از زمانی که دقیقا متوجه شده ام دو دو تا نمیشود چهار تا !

نگرانم

و میدانم تو میدانی

میبینی

و میشنوی

باز نگاه کن از آن بالا بالاها 

از هفتمین طاق یا بالاتر حتی ، نگاه کن

اینجا را

درست اینجا را

خودت کاری کن

مگر نه اینکه تو نیز سوگند یاد کرده ای ؟

نگرانم و غمگین

و ناتوان

خیلی خیلی ناتوان

ناتوانم اما باز میدرخشد در دلم امیدی حتی کوچک

بزرگی ات را

قدرتت را

نشان ده

منتظرم

منتظر نگذار آبی ات را

دوستت دارم امن ترین پناه عالم

دوست بدار مرا

مارا

همه را 

.

.

.


  • ۹۶/۱۱/۰۴
  • درویش ..