روح آبیِ فیروزه ای ...

روح آبیِ فیروزه ای ...

خانه ی قبلی ام ویران شد darvish5.blogfa.com
ولی اینجا را هم دوست دارم .
اینجا حریم شخصی من است و من مسئول برداشت کسی از نوشته هایم نیستم !
_______________________________________

نوشته هایم اصلا کپی نیست ( از ساختارش مشخص است که نوشته های منه مبتدیست ! )
ولی لطفا کپی ممنوع ، از ما گفتن بود ...

_______________________________________

بیست و پنج آبان نوشت :
اینجا چندین بار به خاطر سارقانِ ادبی و دزدی های پی در پی مجازی فرو ریخت !
اینجا امن نیست و دیگر چیزی به اسم حریمِ شخصی وجود ندارد ...
فکر هم نمیکنم بعضی ها دست از دزدی بردارند ! شخصیتِ پست شان درست بشو نیست انگار .

تعطیل شد ...

بسم الله

جمعه, ۱۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۲۹ ب.ظ
شب تا صبح
چشمانم
زل زده بودند سقف اتاق را
انگار که فرو ریخته باشد 
چیزی 
در دلم
نمیدانم اما
متحیر و سرگردان
زیر آواری از ناامیدی
منتظرم !
اصلا نمیدانم میشود یا نه
نمیدانم این انتظار سرانجامی خواهد داشت یا نه
نمیدانم
تمام سوال ها 
معادله هایی مجهولند
و من
سرگردانی متحیر از اتفاق ها
شب گذشته
چون مرده ای متحرک
روی تخت
زل زده بودم سقف را
ناامید شده ام ...
.
.
.
مینویسم تا یادم نرود این روزها را 
میدانی خدا
امیدهایم 
همه رفتند
من ماندم
تو ماندی
و دنیایی ویران
میشود آغاز رویاهایم باشی ؟
میشود آباد کنی دگر بار 
دنیایم را ؟
غمگینم مهربانم
و نا امید از این دنیا
اما به رحمت هایت هنوز
میدرخشد امیدی کوچک
در کنج این دل غمگین .
دوستم داری نه ؟
دوست داشته باش آبی ات را
جر تو ندارم سنگ صبوری
حرف ها 
غصه ها
توی دلم پینه بسته اند 
و من ناتوان ترین روح عالمم
دوستم داشته باش
و رنگ بزن رویاهایم را
و نور بپاش دل شکسته از این زلزله ها را
دوستت دارم مهربان ترین پناه عالم
و باز از نو 
بسم الله ...
  • ۹۶/۰۸/۱۹
  • درویش ..